Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Bờ tre cõng tiếng sáo diều Khúc dân ca lại giặt dìu lời du Bốn mùa là bốn câu thơ Ngọt ngà

Question

Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?
“Bờ tre cõng tiếng sáo diều
Khúc dân ca lại giặt dìu lời du
Bốn mùa là bốn câu thơ
Ngọt ngào, nồng ấm giữa bờ ca dao.”
(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-07-05T01:19:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T01:20:48+00:00

  @Meoss_

  * Khổ thơ trên có 2 lỗi sai chính tả:

  – Giặt -> dặt

  – du -> ru

  0
  2021-07-05T01:21:09+00:00

  Khổ thơ sau đây có 2 lỗi sai chính tả: giặt, du

  Giặt dìu lời du -> Dặt dìu lời ru

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )