Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?Em yêu Tổ quốc của em Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh Có hoa thơm, có trái lành Có dòng sông xoi bóng vàn

Question

Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?Em yêu Tổ quốc của em
Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh
Có hoa thơm, có trái lành
Có dòng sông xoi bóng vành trăng yêu
Bờ che cõng tiếng sáo diều
Khúc dân ca lại rặt dìu lời du
Bốn mùa là bốn câu thơNgọt ngào nồng ấm, giữa bờ ca giao.

in progress 0
King 4 months 2021-05-26T01:57:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T01:58:22+00:00

  Em yêu Tổ quốc của em

  Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh

  Có hoa thơm, có trái lành

  Có dòng sông xoi bóng vành trăng yêu

  Bờ che cõng tiếng sáo diều

  Khúc dân ca lại rặt dìu lời du 

  Bốn mùa là bốn câu thơ 

  Ngọt ngào nồng ấm, giữa bờ ca giao.

  Vậy , có 3 lỗi chính tả

  0
  2021-05-26T01:58:42+00:00

  `-` Các lỗi chính tả là : 

  `+)` xoi `->` soi

  `+)` rặt `->` dặt

  `+)` du `->` ru

  `->` Có 3 lỗi chính tả 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )