Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi chính tả? Trong vòm lá mới trồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon giành tận cuối mùa Chờ con, phần

Question

Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi chính tả?
Trong vòm lá mới trồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
Quả ngon giành tận cuối mùa
Chờ con, phần cháu bà chưa chảy vào
Giêng, hai rét cứa như dao
Nghe tiếng chào mào chống gậy ra chông
(Theo Võ Thanh An)

in progress 0
Cherry 6 months 2021-07-22T02:11:18+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T02:12:26+00:00

  Khổ thơ sau có 3 lỗi sai chính tả .

  Đó là các lỗi sau :

  trồi → chồi

  chảy → trảy

  chông → trông

   

  0
  2021-07-22T02:13:16+00:00

  – Có 4 lỗi sai chính tả trong khổ thơ:

  + ” trồi `->` chồi “

  + ” giành `->` dành “

  + ” chảy `->` trảy “

  + ” chông `->` trông “

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )