Khó quá đi mng giúp mình với

Question

Khó quá đi mng giúp mình với
kho-qua-di-mng-giup-minh-voi

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-31T13:36:20+00:00 1 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:38:07+00:00

  Đáp án:

  c. Hàm số chẵn

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.y\left( { – x} \right) = {\left( { – x} \right)^4} – 4{\left( { – x} \right)^2} + 2\\
   = {x^4} – 4{x^2} + 2 = y\left( x \right)\\
   \to chẵn\\
  b.y\left( { – x} \right) = \sqrt { – x + 3}  + \sqrt {3 + x} \\
   = \sqrt {x + 3}  + \sqrt {3 – x}  = y\left( x \right)\\
   \to chẵn\\
  c.y\left( { – x} \right) = 2{\left( { – x} \right)^2} – \left| { – x} \right| – 5\\
   = 2{x^2} – \left| x \right| – 5 = y\left( x \right)\\
   \to chẵn
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )