Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai? A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới. B. Đột biến điểm

Question

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới.
B. Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen.
C. Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.
D. Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột
biến trung tính

in progress 0
Calantha 1 year 2020-10-23T08:44:34+00:00 3 Answers 151 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-23T08:46:25+00:00

  Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới.

  B. Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen.

  C. Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.

  D. Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột biến trung tính

   Giải thích:

  nếu đột biến thêm 1 cặp nucleotit làm xuất hiện mã kết thúc sớm thì tổng số a.a trong chuỗi polipeptit sẽ giảm.

  0
  2020-10-23T08:46:29+00:00

  Đáp án:

    Chọn `C`

  Giải thích các bước giải:

   Vì đột biến làm tăng chiều dài của gen có thể làm tăng tổng số axit amen trong chuỗi polipeptit và khổng thể làm khi đoạn gen tăng ở sau mã krrts thúc của gen

  `->` Chọn `C`

  0
  2020-10-23T08:46:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đột biến xảy ra trong cấu trúc của gen các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )