Khi nào đổi ngoặc vuông thành ngoặc tròn, ngoặc tròn thành ngoặc vuông

Question

Khi nào đổi ngoặc vuông thành ngoặc tròn,
ngoặc tròn thành ngoặc vuông
khi-nao-doi-ngoac-vuong-thanh-ngoac-tron-ngoac-tron-thanh-ngoac-vuong

in progress 0
Hồng Cúc 2 years 2021-04-21T04:05:32+00:00 3 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T04:07:27+00:00

  +) $A∪B$ là $A$ hợp B cả hai tập A, B ta đều lấy:

  $A∪ B=[-7;4)$

  +) $A\cap B$ là A giao với B là chỉ lấy những phần tử giống nhau của hai tập

  $A\cap B=(0;3)$

  +) $A\backslash B$ là tập A trừ đi tập B nghĩa là những phần tử của tập A có trong tập B sẽ bị bỏ

  $A\backslash B=[-7;0]$

  +) $B\backslash A$ là nhưng phần tử trong tập B mà có trong A thì sẽ bị loại

  $B\backslash A=(3;4)$

  +) 

  [1;2] đọc là “đoạn từ 1 đến 2”. Khi dùng dấu [] thì lấy cả giá trị hai đầu mút là 1 và 2. Có nghĩa các số x thoả mãn nằm trên đoạn [1;2] là $1 \le x \le 2$ 

  (1;2) đọc là “khoảng từ 1 đến 2”. Khi dùng dấu () thì không lấy giá trị hai đầu mút hay là không lấy giá trị 1 và 2. Có nghĩa các số x thoả mãn nằm trên khoảng (1;2) là $1<x<2$ 

  Có thể kết hợp [] và () thành các dạng như (1;2], [1;2) gọi là các nửa khoảng

  [1;2) là $1\le x<2$

  (1;2] là $1<x\le2$

  Tóm lại nếu là ngoặc vuông là lấy cả giá trị ở đầu mút còn nếu ngoặc tròn (thì không lấy giá trị ở đầu mút.

  $\Rightarrow $ Việc đổi ngoặc vuông thành ngoặc tròn dựa theo yêu cầu của đề. Ta cần hiểu rõ được các ký hiệu $∪;∩;\backslash$ để vận dụng cho việc đổi ngoặc vuông thành ngoặc tròn. Chứ không có quy định khi nào đổi ngoặc.

  0
  2021-04-21T04:07:31+00:00

  Đáp án:

  ngoặc vuông là bằng , còn ngoặc tròn là bé hơn hoặc lớn hơn

  Giải thích các bước giải: A là lớn hơn hoặc bằng âm 7 và bé hơn 3

  B là lớn hơn 0 và bé hơn 4

  0
  2021-04-21T04:07:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dấu ngoặc vuông các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )