Khi con biết đòi ăn Mẹ là người móm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một x

Question

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người móm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời-Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
A/ tìm 2 trạng ngữ có trong bài , cho biết trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì ?

in progress 0
Calantha 8 months 2021-06-03T00:12:32+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T00:14:02+00:00

  – Trạng ngữ chỉ thời gian:

  + ” Khi con biết đòi ngủ ” 

  + ” khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc “

  + ” Khi con biết đòi ăn “

  0
  2021-06-03T00:14:31+00:00

  -Trạng ngữ:

  +Khi con biết đòi ăn

  +Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu

  => Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )