khi bị quan mỉa mai Nguyễn Công Trứ đã đáp lại 8 chữ gì

Question

khi bị quan mỉa mai Nguyễn Công Trứ đã đáp lại 8 chữ gì

in progress 0
1 year 2021-09-02T02:16:32+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T02:17:40+00:00

  Bạn đồng liêu với Nguyễn Công Trứ là Hà Tôn Quyền mới ra tay “chữa cháy”. Nói “Có câu đối này thách ngài đối lại: “Quân tử ố kỳ văn chi…quan lớn”. Nguyên câu này là trong sách xưa là “Quân tử ố kỳ văn chi trứ”, được Hà Tông Quyền chữa lại và dùng với nghĩa: người quân tử ghét cái lối văn như của quan lớn (tức Trứ). Nguyễn Công Trứ thấy Hà Tông Quyền muốn lấy lòng bề trên mà lại giễu cợt mình thì bực lắm, lập tức chẳng chịu lép vế đối ngay rằng: “Thánh nhân bất đắc dĩ dụng…quý ngài”. Đây cũng vốn là câu “Thánh nhân bất đắc dĩ dụng quyền” có sẵn trong sách xưa, nghĩa là: Bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng quyền. Nguyễn Công Trứ cũng theo cách của ông Quyền thay chữ Quyền bằng chữ “quý ngài” với dụng ý xỏ xiên: Bậc thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng đến ông Quyền”.

  0
  2021-09-02T02:18:30+00:00

  Thánh nhân bất đắc dĩ dụng quyền. Mink nghĩ dậy thôi ????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )