khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của hàm số sau y=$2x^{3}$ -3$x^{2}$ +1

Question

khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của hàm số sau y=$2x^{3}$ -3$x^{2}$ +1

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-04T07:23:33+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T07:24:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $y=2x^3-3x^2+1$

  $\to y’=6x^2-6x$

  $\to y’=0$

  $\to 6x^2-6x=0$

  $\to 6x(x-1)=0$

  $\to x\in\{0,1\}$

  $\to x=0,x=1$ là cực trị hàm số

  Lại có: $y’=6x(x-1)<0$ khi $0<x<1\to$Hàm số nghịch biến khi $x\in (0,1)$ và đồng biến trên khoảng còn lại 

  $\to$Hàm số đạt cực đại tại $x=0,$ cực tiểu tại $x=1$

  Vẽ đồ thị hàm số (Bảng biến thiên tương tự đồ thị hàm số)

  khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-cua-ham-so-sau-y-2-3-3-2-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )