Khảo sát và vẽ đồ thị h/s x=-x^4+5x^2-4 Giải giúp mình với ạ

Question

Khảo sát và vẽ đồ thị h/s
x=-x^4+5x^2-4
Giải giúp mình với ạ

in progress 0
Acacia 9 months 2021-04-20T16:15:55+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T16:17:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $y=-x^4+5x^2-4$

  $\to y’=-4x^3+10x$

  $\to y’=0$

  $\to -4x^3+10x=0$

  $\to -2x(2x^2-5)=0$ 

  Lập bảng biến thiên

  $\to$Vẽ đồ thị

  khao-sat-va-ve-do-thi-h-s-4-5-2-4-giai-giup-minh-voi-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )