“kéo nó lên em muốn nhìn” được nói trong hoàn cảnh nào

Question

“kéo nó lên em muốn nhìn” được nói trong hoàn cảnh nào

in progress 0
Khải Quang 3 weeks 2021-07-10T07:20:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T07:21:43+00:00

  Bài làm!;

  Câu nói của Giôn xin muốn chứng kiến được hình ảnh chiếc lá cuối cùng rơi xuống!

  Cho mình xin Tim và Vote và Hay nhất nhé!!

  0
  2021-07-10T07:21:50+00:00

  “kéo nó lên em muốn nhìn” được nói trong hoàn cảnh Giôn – xi xin nhìn chiếc lá cuối cùng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )