Kể tên một tác phẩm viết về nông dân trước cách mạng tháng tám mà em đã học . Nêu rõ tên tác giả

Question

Kể tên một tác phẩm viết về nông dân trước cách mạng tháng tám mà em đã học . Nêu rõ tên tác giả

in progress 0
Hải Đăng 1 month 2021-08-03T16:50:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T16:52:02+00:00

  Vd1: Tác Phẩm “Lão Hạc” là một tác phẩm viết về nông dân trước cách mạng tháng tám mà em đã học. Tác phẩm này của nhà văn Nam Cao.

  Vd2: Tác Phẩm “Tắt đèn” là một tác phẩm viết về nông dân trước cách mạng tháng tám mà em đã học. Tác phẩm do nhà văn Ngô Tất Tố sáng tác.

  0
  2021-08-03T16:52:14+00:00

  -Tác phẩm: Lão Hạc trích trong tác phẩm tắt đèn
  -Tác giả: Ngô Tất Tố
  @Kira_Arinz
  Farah bos ris

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )