Kể tên hai tác phẩm khác viết về đề tài người phụ nữ dưới chế độ phong kiến trong chương trình Ngữ Văn THCS

Question

Kể tên hai tác phẩm khác viết về đề tài người phụ nữ dưới chế độ phong kiến trong chương trình Ngữ Văn THCS

in progress 0
Delwyn 1 year 2021-09-01T12:10:29+00:00 1 Answers 531 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T12:12:01+00:00

    Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Truyện Kiều

     

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )