Kể tên các phép toán vs kí hiệu trong Excel Nêu các bước nhập công thức vào ô tính

Question

Kể tên các phép toán vs kí hiệu trong Excel
Nêu các bước nhập công thức vào ô tính

in progress 0
Khang Minh 10 months 2021-01-06T13:10:17+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T13:12:08+00:00

  Kí hiệu các phép toán

    Phép cộng    +

    Phép trừ       –

    Phép nhân    *

    Phép chia     /

    Phép lũy thừa   ^

    Phép lấy phần trăm     %

   

  Các bước nhập công thức

  Bước 1: Chọn ô cần nhập công thức

  Bước 2: Gõ dấu =

  Bước 3: Nhập công thức

  Bước 4: Nhấn Enter hoặc dấu tick trên thanh công thức.

   

   

  0
  2021-01-06T13:12:17+00:00

  Khi bạn có một số kinh nghiệm với các công thức Excel đơn giản, bạn có thể muốn thực hiện một số tính toán trong một công thức. Và các ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể làm điều này.

  Tạo các công thức phức tạp với các hằng số và các toán tử toán học

  Đối với một công thức phức tạp để chính xác, một số thao tác nhất định phải được thực hiện trước. Lệnh mặc định hoạt động của các công thức Excel là:

  • Phép tính trong dấu ngoặc đơn
  • Lũy thừa
  • Nhân và chia, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức
  • Cộng và trừ, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức

  Ví dụ: bạn có thể sử dụng các công thức sau để tính tổng số và hoa hồng:

  Complex Excel formulas with constants and mathematic operators
  Và bây giờ, hãy phân tích các công thức này để xem cách Microsoft Excel tính toán chúng như thế nào:

  Công thức: = $B2*$D2 + $B2 * $D2 * $C2

  • Lần nhân thứ nhất: $B2 * $D2 (giá * số lượng. = Số tiền)
  • Phép nhân số thứ 2 và thứ 3: $B2*$D2*$C2 (giá * số lượng * VAT% = số VAT)
  • Phép cộng: Số tiền + Số tiền thuế VAT = tổng số

  Công thức hoa hồng: = ($B2 * $D2 + $B2 * $D2 * $C2) * 10%

  Để tính khoản hoa hồng 10%, bạn cần nhân tổng cộng với 10%, do đó bạn kèm theo tính toán trước đó trong ngoặc và nhận được kết quả mong muốn.

  Tất nhiên, không có gì ngăn cản bạn nhân tổng số đã được tính trong cột E với 10%, trong trường hợp này công thức sẽ thành một phép tính đơn giản = E2 * 10%. Tuy nhiên, trong các bảng tính lớn, nên viết các công thức được tính toán độc lập một cách hợp lý.

  CÔNG THỨC EXCEL VỚI HÀM LỒNG NHAU

  Trong công thức Microsoft Excel, lồng hàm bên trong một hàm khác bằng cách sử dụng một hàm như một đối số của một hàm khác. Trong các phiên bản hiện tại của Excel 2016, 2013, 2010 và 2010, bạn có thể sử dụng tối đa 64 hàm lồng nhau. Trong các phiên bản cũ của Excel 2003 và phiên bản thấp hơn, chỉ được phép có 7 hàm.

  Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản về công thức Excel lồng nhau có chứa hàm SUM để tìm tổng số, và chức năng ROUND để tròn số đó đến số nguyên gần nhất (0 chữ số thập phân): = ROUND (SUM (B2: B6), 0)

  An example of Excel formula with nested functions

  Trong tất cả các hàm Excel, hàm IF lồng thường xuyên hơn tất cả các hàm khác. Như bạn có thể biết, hàm IF được sử dụng để đánh giá một điều kiện cụ thể và trả về một giá trị khi điều kiện được đáp ứng và một giá trị khác khi điều kiện không được đáp ứng. Tuy nhiên, thực tế bạn thường phải đối phó với các tình huống có nhiều hơn hai kết quả có thể xảy ra. Và nếu trường hợp này, bạn có thể viết một số hàm IF và lồng nó vào nhau:

  Using nested IF functions in Excel
  CÔNG THỨC MẢNG TRONG EXCEL

  Các công thức mảng trong Excel là một bước cải tiến. Một công thức mảng Excel đơn có thể thực hiện hàng ngàn phép tính và thay thế hàng trăm công thức thông thường. Nghiên cứu công thức mảng chắc chắn đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng xứng đáng.

  Vì hướng dẫn này dành cho người mới bắt đầu, tôi sẽ không hăm dọa bạn bởi các định nghĩa các hằng số mảng và các công thức nhiều dòng phức tạp. Tôi sẽ chỉ hiển thị một ví dụ rất đơn giản của một công thức mảng Excel thể hiện những gì nó có thể làm.

  Giả sử bạn có 2 cột số, cột A và B. Và bạn muốn biết có bao nhiêu lần cột B lớn hơn hoặc bằng cột A khi giá trị trong cột B lớn hơn 0. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải so sánh hai dãy và bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công thức mảng sau:

  = SUM ((B2: B10> = A2: A10) * (B2: B10> 0))

  An example of an Excel array formula

  Chú thích. Để nhập công thức mảng Excel một cách chính xác, bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter thay vì gõ Enter thông thường.

  HÀM NGƯỜI DÙNG TỰ TẠO

  Mặc dù Microsoft Excel có hàng trăm hàm được xây dựng, bạn vẫn có thể thấy mình phải đối mặt với một thách thức mà không có hàm Excel phù hợp. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo ra hàm đó … hoặc có ai đó tạo ra nó cho bạn ????

  Các hàm tùy chỉnh này được gọi là Các hàm do người dùng tạo (UDF), và chúng đặc biệt hữu ích cho các tính toán toán hoặc kỹ thuật cao cấp. Giống như macro, các hàm do người dùng tạo được viết bằng VBA (Visual Basic for Applications).

  Các tham chiếu ô tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp trong các công thức Excel

  Có 3 loại tham chiếu ô trong Excel: tuyệt đối ($A$1), tương đối (A1) và hỗn hợp ($A1 hoặc A$1). Cả ba loại trên đề cập đến cùng một ô, và dấu đô la ($) chỉ được sử dụng cho một mục đích – nó nói với Microsoft Excel rằng có thay đổi hay không thay đổi các tham chiếu ô khi công thức được di chuyển hoặc sao chép sang các ô khác.

  Tham chiếu ô tuyệt đối ($A$1) – dấu $ trước khi các tọa độ của hàng và cột làm cho tham chiếu tĩnh và cho phép bạn sao chép công thức mà không thay đổi tài liệu tham khảo.

  Tham chiếu ô tương đối (A1) – một tham chiếu ô không có dấu hiệu thay đổi dựa trên vị trí tương đối của hàng và cột trong một bảng tính.

  Tham chiếu ô hỗn hợp – có thể có 2 loại:

  • Cột tuyệt đối và hàng tương đối ($A1) – dấu hiệu $ ở phía trước của cột chữ cái khóa tham chiếu đến cột được chỉ định, vì vậy cột không bao giờ thay đổi. Tham chiếu hàng tương đối, không có dấu đô la, thay đổi tùy thuộc vào hàng mà công thức được sao chép.
  • Cột tương đối và hàng tuyệt đối (A$1) – tham chiếu của hàng được khóa bởi $ không thay đổi, và tham chiếu của cột đó thay đổi.

  Hình dưới đây cho thấy các loại tham chiếu khác nhau hoạt động như thế nào trong thực tế.

  Absolute, relative and mixed cell references in Excel formulas

  0
  2021-01-06T13:12:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính hiệu trong excel các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )