Kể tên các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến XVIII ? trong các cuộc cách mạng đó cuộc cách mạng nào tiêu biểu nhất

Question

Kể tên các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến XVIII ? trong các cuộc cách mạng đó cuộc cách mạng nào tiêu biểu nhất

in progress 0
Mộc Miên 1 year 2021-02-21T08:42:38+00:00 3 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-21T08:44:30+00:00

   CMTS Hà Lan (1566 – 1648)

  – CMTS Anh (1642 – 1688)

  – Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1773 – 1787)

  – CMTS Pháp (1789 – 1794)

  Cuộc cách mạng đó cuộc cách mạng nào tiêu biểu nhất:

  + Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1773 – 1787)

  0
  2021-02-21T08:44:34+00:00

  – CMTS Hà Lan (1566 – 1648)

  – CMTS Anh (1642 – 1688)

  – Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1773 – 1787)

  – CMTS Pháp (1789 – 1794)

  – Cuộc cách mạng đó cuộc cách mạng nào tiêu biểu nhất:

  + Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1773 – 1787)

  + CMTS Pháp (1789 – 1794)

  0
  2021-02-21T08:44:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các cuộc cách mạng tư sản các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )