Kể tên 1 số bài thơ em đã học ở chương trình Ngữ văn THCS sử dụng thể thơ ngũ ngôn (5 chữ) , ghi rõ tên bài thơ và tác giả

Question

Kể tên 1 số bài thơ em đã học ở chương trình Ngữ văn THCS sử dụng thể thơ ngũ ngôn (5 chữ) , ghi rõ tên bài thơ và tác giả

in progress 0
Thu Thủy 3 weeks 2021-07-07T11:31:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T11:32:16+00:00

  bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ

  tác giả: Minh Huệ

  0
  2021-07-07T11:32:33+00:00

  1: Phò giá về kinh 

                          -Trần quang khải-

  2: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

                          -Lí bạch-

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )