Xin các cao nhân giải giùm ạ

Question

Xin các cao nhân giải giùm ạ
in-cac-cao-nhan-giai-gium-a

0
Orla Orla 1 year 2020-11-13T00:36:11+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )