xin các anh chị giúp em cái với ạ

Question

xin các anh chị giúp em cái với ạ
in-cac-anh-chi-giup-em-cai-voi-a

in progress 0
Maris 10 months 2020-11-21T07:56:50+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T07:57:51+00:00

  Đáp án:$\frac{4}{9}$ cánh đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau ngày thứ nhất phải cày tiếp :

       1 – $\frac{1}{5}$  = $\frac{4}{5}$ (cánh đồng)

  Hôm sau cày được :

      $\frac{4}{9}$ × $\frac{4}{5}$ = $\frac{16}{45}$ (cánh đồng)

  Còn phải cày tiếp số phần cánh đồng là :

        $\frac{4}{5}$ – $\frac{16}{45}$ =   $\frac{4}{9}$ (cánh đồng)

   

  0
  2020-11-21T07:58:00+00:00

  Số phần cánh đồng còn phải cày là:

    `1-1/5-4/9=16/45` (phần của cánh đồng)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )