Xin ai đó giúp em :<<< Câu 12 : Cho tam giác MNP đồng dạng tam giác DEF , theo tỷ số đồng dạng `k=3/4` , chu vi tam giác MNP là `14` cm , chu vi tam g

Question

Xin ai đó giúp em :<<<
Câu 12 : Cho tam giác MNP đồng dạng tam giác DEF , theo tỷ số đồng dạng `k=3/4` , chu vi tam giác MNP là `14` cm , chu vi tam giác DFF là bao nhiêu
( Giải đủ ra )

in progress 0
Yến Oanh 8 months 2021-05-14T07:10:40+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T07:11:44+00:00

  \(ΔMNP\backsim ΔDEF\)

  \(→\dfrac{MN}{DE}=\dfrac{NP}{EF}=\dfrac{MP}{DF}=\dfrac{MN+NP+MP}{DE+EF+DF}=k\)

  \(→\dfrac{P_{ΔMNP}}{P_{ΔDEF}}=\dfrac{3}{4}\)

  \(→\dfrac{14}{P_{ΔDEF}}=\dfrac{3}{4}\)

  \(→P_{ΔDEF}=\dfrac{14.4}{3}=18,(6)\) (cm)

  Vậy \(P_{ΔDEF}=18,(6)\) (cm)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )