II. Choose the odd one out. 1. a. socializing b. communicating c. hanging out d. skateboarding 2. a. having savings b. collecting stamps c. making or

Question

II. Choose the odd one out.
1. a. socializing b. communicating c. hanging out d. skateboarding
2. a. having savings b. collecting stamps c. making origami d. doing DIY
3. a. a thriller b. a comedy c. a skill d. a reality show
4. a.J4F b. 2moro c. tonight d. goin’
5. a. magazine b. mobile game c. newspaper d. book
6. a. virtual b. harmful c.creative d. leisure

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-11T11:49:08+00:00 3 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:51:06+00:00

  II.Choose the odd one out.

  1. a. socializing b. communicating c. hanging out d. skateboarding

  2. a. having savings b. collecting stamps c. making origami d. doing DIY

  3. a. a thriller b. a comedy c. a skill d. a reality show

  4. a.J4F b. 2moro c. tonight d. goin’

  5. a. magazine b. mobile game c. newspaper d. book

  6. a. virtual b. harmful c.creative d. leisure

  0
  2020-11-11T11:51:07+00:00

  II. Choose the odd one out.

  1.A

  2.A

  3.C

  4.C

  5.B

  6.D

  Vote cho mình nha

  Chúc một ngày tốt lành!

  0
  2020-11-11T11:51:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo the odd one out các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )