If in a code 52 – 36 = 97 and 46 -78 =1510 then how 53- 62 can be encoded​

Question

If in a code 52 – 36 = 97 and 46 -78 =1510 then how 53- 62 can be encoded​

in progress 0
Thu Thảo 1 year 2021-09-01T19:16:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-01T19:17:54+00:00

    Mnhvb. Hddjddbx. Bdbxbbxbx

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )