If a = -2, b= -5, and c = -6, then a – b + c=?

Question

If a = -2, b= -5, and c = -6, then a – b + c=?

in progress 0
Thiên Thanh 6 months 2021-08-24T04:52:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T04:53:42+00:00

  Answer:

  a – b + c = 3

  Explain

  a = – 2

  b = – 5

  c = – 6

  Now,

  a – b + c = – 2 – (-5) + (-6)

  = – 2 + 5 – 6

  = – 8 + 5

  = – 3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )