Identify the slope and y-intercept 4y+6x=24 *

Question

Identify the slope and y-intercept 4y+6x=24 *

in progress 0
Thiên Hương 6 months 2021-07-20T05:27:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T05:29:09+00:00

  Answer:

  Slope:

  3

  2

  y-intercept:

  6

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )