I.Trắc nghiệm : (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái ở đầu đáp án đúng. Câu 1: Câu cầu khiến là câu có những từ………………… A. Phủ định; C.

Question

I.Trắc nghiệm : (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái ở đầu đáp án đúng.
Câu 1: Câu cầu khiến là câu có những từ…………………
A. Phủ định;
C. Cảm thán;
B. Nghi vấn;
D. Cầu khiến.
“Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư?” là câu gì?
A. Câu nghi vấn
B. Câu trần thuật
C. Câu cảm thán
D. Câu cầu khiến
2.Câu nào sau đây không phải là câu cảm thán?
A. Hỡi ơi Lão Hạc! ;
B.Ông đồ vẫn ngồi đấy;
C.Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu !;
D.Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! .
3.Câu “Xin chớ bỏ qua” thực hiện hành động nói gì?
A. Ra lệnh
B. Cầu khiến
C. Hỏi
D. Trình bày
4.Câu nào dưới đây là câu phủ định?
A. Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
B. Không quân ta bắn rơi máy bay giặc.
C. Nói không với bệnh thành tích.
D. Đôi giày không làm ngài đau đâu.
5.Câu nào dưới đây thực hiện hành động trình bày?
A. Em đang đi rất nhanh.
B. Em đi nhanh lên!
C. Em đi nhanh quá!
D. Em đi nhanh quá à?

6. Ông Giáo là vai trên của Lão Hạc về:
A. Tuổi tác
B. Thứ bậc trong dòng tộc
C. Thứ bậc xã hội
7.Thái độ không nên có khi tham gia hội thoại?
A. Ngắt lượt lời người khác.
B. Im lặng lắng nghe người khác nói.
C. Ghi chép cẩn thận để sau tranh luận.
D. Tham gia hội thoại khi tới lượt lời.
8.Im lặng trong giao tiếp cũng được coi là:
A. Một lời nói
B. Một ý kiến
C. Một cách bày tỏ thaí độ
D. Sự đồng ý
9.Câu nói nào sau đây có trình tự hợp lí?
A. Lom khom dưới núi tiều vài chú
B. Bên sông lác đác mấy chự nhà
10.Trong một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
11.Hành động điều khiển trong câu: “U ăn khoai đi!” được dùng :
A. Gián tiếp
B. Trực tiếp
12.Cán bộ quản lí,giáo viên, nhân viên, học sinh được sắp xếp theo trật tự nào?
A. Trước sau của hành động
B. Tạo tính nhạc cho câu nói
C. Thứ bậc xã hội
D. Nhấn mạnh cán bộ quản lí

in progress 0
RI SƠ 7 months 2021-07-14T07:59:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-14T08:00:49+00:00

  Câu 1: Câu cầu khiến là câu có những từ…………………

  A. Phủ định;

  C. Cảm thán;

  B. Nghi vấn;

  D. Cầu khiến.

  “Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư?” là câu gì?

  A. Câu nghi vấn

  B. Câu trần thuật

  C. Câu cảm thán

  D. Câu cầu khiến

  2.Câu nào sau đây không phải là câu cảm thán?

  A. Hỡi ơi Lão Hạc! ;

  B.Ông đồ vẫn ngồi đấy;

  C.Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu !;

  D.Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! .

  3.Câu “Xin chớ bỏ qua” thực hiện hành động nói gì?

  A. Ra lệnh

  B. Cầu khiến

  C. Hỏi

  D. Trình bày

  4.Câu nào dưới đây là câu phủ định?

  A. Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  B. Không quân ta bắn rơi máy bay giặc.

  C. Nói không với bệnh thành tích.

  D. Đôi giày không làm ngài đau đâu.

  5.Câu nào dưới đây thực hiện hành động trình bày?

  A. Em đang đi rất nhanh.

  B. Em đi nhanh lên!

  C. Em đi nhanh quá!

  D. Em đi nhanh quá à?

  6. Ông Giáo là vai trên của Lão Hạc về:

  A. Tuổi tác

  B. Thứ bậc trong dòng tộc

  C. Thứ bậc xã hội

  7.Thái độ không nên có khi tham gia hội thoại?

  A. Ngắt lượt lời người khác.

  B. Im lặng lắng nghe người khác nói.

  C. Ghi chép cẩn thận để sau tranh luận.

  D. Tham gia hội thoại khi tới lượt lời.

  8.Im lặng trong giao tiếp cũng được coi là:

  A. Một lời nói

  B. Một ý kiến

  C. Một cách bày tỏ thaí độ

  D. Sự đồng ý

  9.Câu nói nào sau đây có trình tự hợp lí?

  A. Lom khom dưới núi tiều vài chú

  B. Bên sông lác đác mấy chự nhà

  10.Trong một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ đúng hay sai?

  A. Đúng

  B. Sai

  11.Hành động điều khiển trong câu: “U ăn khoai đi!” được dùng :

  A. Gián tiếp

  B. Trực tiếp

  12.Cán bộ quản lí,giáo viên, nhân viên, học sinh được sắp xếp theo trật tự nào?

  A. Trước sau của hành động

  B. Tạo tính nhạc cho câu nói

  C. Thứ bậc xã hội

  D. Nhấn mạnh cán bộ quản lí

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )