I. PHẦN ĐỌC – HIỂU Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: (1) Trương Hán Siêu (? – 1354), tự là Thăng Phủ, quê ở thôn Phúc Am, xã Ninh Thành, nay t

Question

I. PHẦN ĐỌC – HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
(1) Trương Hán Siêu (? – 1354), tự là Thăng Phủ, quê ở thôn Phúc Am, xã Ninh Thành, nay thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Các vua Trần rất kính trọng Trương Hán Siêu, thường gọi ông là “thầy”. Là người tài đức vẹn toàn nên khi qua đời, ông được thờ ở Văn Miếu. Tác phẩm của Trương Hán Siêu có: Bạch Đằng giang phú, Dục Thuý sơn Linh Tế tháp kí (Bài kí ở tháp Linh Tế trên núi Dục Thuý), Khai Nghiêm tự bi kí (Bài kí trên bia chùa Khai Nghiêm) và Cúc hoa bách vịnh,… Thơ văn Trương Hán Siêu thể hiện tình cảm yêu n¬ước, ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm đối với xã tắc của một người đề cao Nho học.
(2) Phú sông Bạch Đằng là loại phú cổ thể: mượn hình thức đối đáp chủ – khách để thể hiện nội dung, vận văn và tản văn xen nhau, kết thúc bằng một bài thơ. Loại phú cổ thể (có tr¬ước đời Đường) được làm theo lối văn biền ngẫu hoặc lối văn xuôi có vần, khác với phú Đường luật (có từ đời Đường) có vần, có đối, có luật bằng trắc chặt chẽ.
(3) Bài Phú sông Bạch Đằng thể hiện niềm hoài niệm về chiến công của các anh hùng dân tộc, nêu cao vai trò của yếu tố con người với tinh thần ngoan cường, bất khuất trong sự nghiệp dựng n¬ước và giữ n¬ước.
( Học tốt Ngữ văn 10 nâng cao,Tập 2,NXBĐHQG, 2006)
Câu 1: Nêu ý chính của văn bản ?
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản ?
Câu 3: Sông Bạch Đằng thuộc tỉnh Ninh Bình hay Quảng Ninh ?
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ niềm tự hào của bản thân về dòng sông Bạch Đằng.
II. PHẦN LÀM VĂN
Phân tích tư tưởng nhân văn của Trương Hán Siêu qua đoạn giải thích của bài Phú sông Bạch Đằng

in progress 0
MichaelMet 4 months 2021-07-05T04:16:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T04:17:40+00:00

  1. Ý chính của văn bản:

  – Khái quát về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác tác giả Trương Hán Siêu 

  – Giới thiệu thể loại bài Phú sông Bạch Đằng 

  – Ý nghĩa nội dung bài Phú sông Bạch Đằng

  2.PTBĐ: thuyết minh

  3.Sông Bạch Đằng thuộc tỉnh Quảng Ninh

  4. Bạch Đằng là địa danh ít nhất ba lần đi vào lịch sử chống ngoại xâm của người Việt. Bạch Đằng là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn, nhà thơ xưa nay sáng tác văn học. Cha ông ta gìn giữ Tổ quốc qua con sông này. Thật đáng trân trong. Từ đó thấy trách nghiệm của giới trẻ, những con người đầu xanh làm chủ đất nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )