I. PHẦN ĐỌC HIỂU : Đọc câu tục ngữ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Question

I. PHẦN ĐỌC HIỂU :
Đọc câu tục ngữ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
(Trích Tục ngữ về con người và xã hội,
Ngữ văn 7, Tập hai, NXB Giáo dục, 2016, tr.12)

Câu 1: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu tục ngữ trên?
Câu 2: Xét về cấu tạo, câu tục ngữ trên thuộc kiểu câu nào?
Câu 3: Em nhận được thông điệp gì từ câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây?
II. LÀM VĂN:
Câu 1: Từ câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở nội dung phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng biết ơn.
Câu 2: Nhân dân ta thường nói: “Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ ấy.

in progress 0
Thiên Di 2 years 2021-02-02T18:18:29+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

    0
    2021-02-02T18:20:38+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo an qua nho ke trong cay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )