I. Kiến thức: 1. Hiểu được đặc điểm của tục ngữ? Phân biệt tục ngữ với ca dao và thành ngữ? Học thuộc lòng và hiểu nội dung và nghệ thuật các câu tục

Question

I. Kiến thức:
1. Hiểu được đặc điểm của tục ngữ? Phân biệt tục ngữ với ca dao và thành
ngữ? Học thuộc lòng và hiểu nội dung và nghệ thuật các câu tục ngữ đã học?
2. Hiểu được rút gọn câu? Cách dùng câu rút rút gọn?
3. Hiểu được văn nghị luận? Đặc điểm của văn nghị luận? Đề văn nghị
luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận?
II. Bài tập:
1. Viết một đoạn văn ngăn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “ Học ăn,
học nói, học gói, học mở”.
2. Viết một đoạn văn ngắn (5-7 ) câu chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng
rút gọn câu( gạch chân dưới câu rút gọn).
3. Lập ý cho đề bài sau: Tác hại của Covid-19.( HS tìm luận điểm, luận cứ
và lập luận để làm sáng tỏ vấn đề)
4. Tìm luận điểm, luận cứ và lập luận cho văn bản: Tinh thần yêu nước
của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

in progress 0
Helga 7 months 2021-07-17T08:10:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T08:12:39+00:00

  I. Kiến thức

  Câu 1:

  * Đặc điểm của tục ngữ:

  – Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng. … Hình tượng của tục ngữ là hình tượng ngữ ngôn được xây dựng từ những biện pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ…

  * Tục ngữ với ca dao và thành ngữ

  Thành ngữ là cụm từ hay câu đơn, kép khi tách chúng ra, nó sẽ không còn nghĩa hoặc thiếu nghĩa. Thường có nghĩa nói về các khái niệm, nhận xét có ý nghĩa tổng quát.

  – Ca dao là những câu thơ có thể hát thành những làn điệu dân ca, ru con… hoặc là lời dân ca đã lược bỏ đi những luyến ái khi hát. Ca dao để lại dấu vết rõ rệt nhất ngôn ngữ văn học. Phần lớn nội dung ca dao thể hiện tình yêu nam nữ, ngoài ra còn có những nội dung khác như: quan hệ gia đình, các quan hệ phức tạp khác trong xã hội.

  – Tục ngữ là những câu nói đúc kết kinh nghiệm của dân gian về mọi mặt như:  tự nhiên, lao động sản xuất và xã hội, được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói và khuyên răn. Nó ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có nhịp điệu, có hình ảnh.

  Câu 2:

  * Câu rút gọn:

  – câu rút gọn là những câu nói mà trong quá trình nói chuyện hoặc viết chúng ta có thể lược bỏ một số thành phần của câu.

  *Cách dùng câu rút gọn :

  – Không làm cho người đọc, người nghe hiểu sai hoặc không hiểu đẩy đủ nội dung câu nói

  – Không biến câu nói thành 1 câu cộc lốc, khiếm nhã

  Câu 3: 

  * Văn nghị luận:

  – Văn nghị luận là loại văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng nào đó đối với các sự việc, hiện tượng trong đời sống hay trong văn học bằng các luận điểm luận cứ, lập luận.

  * Đặc điểm của văn nghị luận:

  – Luận điểm là ý kiến thể hiện quan điểm của người viết, được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định hoặc phủ định, được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu và nhất quán.

  – Luận cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sưc thuyết phục.

  – Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục.

  II. Bài tập

  Câu 4:

  – Luận điểm: tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân ta.

  – luận cứ:

  + lí lẽ 1: lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

      lí lẽ 2: đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.

  + Dẫn chứng 1: bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung.

      Dẫn chứng 2: kiều bào đến dân bị tạm chiếm, dân miền ngược đến miền xuôi, chiến sĩ đến người dân ở hậu phương.

  Chúc bạn học tốt!!!!!!!!

  vote 5*, ctlhn, cảm ơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )