I. Find the word which has different stress pattern from the others. 1. A. coffee B. rupee C. trainee D. agree 2. A. symbolize B. Taiwanese C. guarant

Question

I. Find the word which has different stress pattern from the others.
1. A. coffee B. rupee C. trainee D. agree
2. A. symbolize B. Taiwanese C. guarantee D. kangaroo
3. A. Maltese B. festival C. degree D. unique
4. A. government B. celebrate C. nominee D. popular
5. A. Canadian `B. introduce C. Guyanese D. absentee

in progress 0
Ngọc Khuê 1 year 2020-11-04T08:34:45+00:00 3 Answers 116 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T08:36:44+00:00

  =>

  1. A nhấn âm 1 còn lại âm 2

  2. A nhấn âm 1 còn lại âm 3

  3. B nhấn âm 1 còn lại âm 2

  4. C nhấn âm 3 còn lại âm 1

  5. A nhấn âm 2 còn lại âm 3

  0
  2020-11-04T08:36:45+00:00

  1.A

  2.A

  3.B

  4.C

  5.A

  0
  2020-11-04T08:36:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo stress pattern là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )