huống gì thành đại la đến của đế vương muôn đời câu hỏi luận điểm đc trình bày trong đoạn văn trên là j, tác giả đã sử dụng yếu tố nào để sáng tỏ luận

Question

huống gì thành đại la đến của đế vương muôn đời
câu hỏi luận điểm đc trình bày trong đoạn văn trên là j, tác giả đã sử dụng yếu tố nào để sáng tỏ luận diểm,tác dụng của yếu tố đó
các bạn giúp mk vs mk đang cần gấp ạ

in progress 0
Doris 4 months 2021-07-05T04:03:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T04:04:36+00:00

  1. Câu nêu luận điểm trong đoạn văn là ” Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.

  2. Đoạn văn trên được viết theo cách quy nạp .Cách lập luận của tác giả rất chặt chẽ. xác đáng, đưa ra những lí lẽ để làm nổi bật lên lợi thế vô cùng lớn của thành Đại La mà không nơi nào trên quốc gia Đại Việt có được.Chứng cớ nhà vua đưa ra có sức thuyết phục rất lớn vì được cân nhắc kĩ càng trên nhiều lĩnh vực từ vị trí địa lí, văn hóa, dân cư,,,

  0
  2021-07-05T04:04:41+00:00

  – Câu chủ đề của đoạn văn là câu kết đoạn :”Thật là chốn tụ hội…muôn đời”

  – Luận điểm: Lí do chọn Đại La làm kinh đô mới

  – Để làm sáng tỏ luận điểm tác giả đã sử dụng cách phân tích toàn diện, thấu đáo cùng câu văn biền ngẫu cân xứng nhịp nhàng.

  – Tác dụng: Giúp làm sáng tỏ luận điểm và cách lập luận thêm chặt chẽ. Người đọc có thể hiểu được rằng mảnh đất Đại La chính là địa điểm dựng đô lí tưởng cho đất nước, hướng tới sự phát triển phồn thịnh, bền vững, lâu dài.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )