Hướng đi của người có gì mới so với các nhà yêu nước chống pháp trước đó ( gợi ý không sang các nước phương đông, theo hướng cách

Question

Hướng đi của người có gì mới so với các nhà yêu nước chống pháp trước đó ( gợi ý không sang các nước phương đông, theo hướng cách mạng vô sản, tìm đường cứu nước bằng cách tự lập cánh sinh ) ( mỗi cái lấy một dẫn chứng để thể hiện sự khác nhau) làm nhanh nha mọi người tuần sau mk thi rồi

in progress 0
Mộc Miên 12 months 2021-02-21T11:06:27+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-21T11:08:19+00:00

  Hướng đi của người mới số với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó:

  Hướng đi của các nhà yêu nước chống Pháp trước đó là tìm đường sang các nước tư bản phương Đông như Nhật Bản,Trung Quốc

  Người đi qua các nước phương Tây để tìm hiểu xem vì sao nước Pháp thống trị nước mình và tìm hiểu các từ tự do-bình đẳng-bất ái.Tìm ra còn đường cứu nước để tự cứu lấy nước mình

  0
  2021-02-21T11:08:23+00:00

  – Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước.

  * Phan Bội Châu:

  – Đi theo con đường bạo động cách mạng, hướng về phương Đông, đưa học sinh sang du học tại Nhật Bản, đất nước có cuộc Duy tân Minh Trị.

  – Nhưng sai lầm của cụ là quá tin và bị động vào Nhật Bản mà không nhận rõ bản chất của các nước đế quốc. Con đường cứu nước của cụ vì thế mà thất bại, không phù hợp với xu thế khách quan của thời đại.

  – Người nhận xét về con đường cứu nước của Phan Bội Châu, dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì “đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”.

  * Phan Châu Trinh:

  – Khác với Phan Bội Châu, cụ theo con đường thương thuyết, kêu gọi hoà binh, cụ mang những tư duy rất mới mẻ của Phương Tây, cụ cho rằng “bất bạo động bạo động tắc tử, bất bạo động bạo động đại ngu”, ngược hoàn toàn với con đường cứu nước của cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên, con đường của cụ vẫn chưa phải là con đường đúng đắn nhất.

  – Nguyễn Tất Thành nhận xét con đường của Phan Châu Trinh chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương”

  => Các nhà yêu nước đi trước Nguyễn Tất Thành đều là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản. 

  * Nguyễn Tất Thành:

  Hướng đi của người có những điểm mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó là:

  – Người chọn cho mình con đường sang phương Tây, sang chính đất nước đang kìm hãm, đô hộ đất nước mình, nơi có nền kinh tế, khoa học – kĩ thuật phát triển, nơi có tư tưởng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

  – Đó là một con đường đúng đắn, sáng suốt. Nó không mang tính chủ quan hay cải lương mà nó mang tính chất thời đại, chỉ có đi sâu vào tìm hiểu chính kẻ thù của mình để tìm ra điểm yếu, đúng sai, tìm ra bản chất thì mới nhận diện kẻ thù một cách chính xác nhất.

  0
  2021-02-21T11:08:31+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hướng đi của người có gì mới so với những nhà yêu nước chống pháp trước đó các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )