Hướng dẫn mình bài 18 câu a với ạ, mình cảm ưnnn.

Question

Hướng dẫn mình bài 18 câu a với ạ, mình cảm ưnnn.
huong-dan-minh-bai-18-cau-a-voi-a-minh-cam-unnn

0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-18T15:51:07+00:00 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )