How to solve y = x + 1 y = 5x + 13

Question

How to solve
y = x + 1
y = 5x + 13

in progress 0
Minh Khuê 2 months 2021-08-30T01:51:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T01:52:55+00:00

  Answer:

  Substitute y=5x+13

  [ 5x+13=x+1 ]

  For y=5x+13

  Substitute x=−3

  y=5(−3)+13

  5(−3)+13=−2

  y=−2, x=−3

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )