How many Units in English 8? 2. What is the theme of Unit 1? . 3. What is the part at the end of each Unit? 4. What are the skills of the part Skills

Question

How many Units in English 8?
2. What is the theme of Unit 1? .
3. What is the part at the end of each Unit?
4. What are the skills of the part Skills 1?
5. What is the name of Unit 2?

in progress 0
Tryphena 11 months 2021-02-19T23:24:12+00:00 3 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-19T23:26:08+00:00

  1. How many Units in English 8?

  ( Có bao nhiêu đơn vị trong Tiếng Anh 8? )

  -> There are 12 units. ( có 12 đơn vị )

  2. What is the theme of Unit 1? .

  ( Chủ đề của Unit 1 là gì? )

  ->The theme of Unit 1 is “Leisure activities” 

  ( Chủ đề của unit 1 là hoạt động giải trí )

  3. What is the part at the end of each Unit?

  ( Phần ở cuối mỗi Unit là gì? )

  -> It is the “project” section. ( Đó là phần “dự án”. )

  4. What are the skills of the part Skills 1?

  ( Các kỹ năng của phần Kỹ năng 1 là gì? )

  -> The skills of the part Skills 1 is reading and speaking .

  ( Các kỹ năng của phần Kỹ năng 1 là đọc và nói )

  5. What is the name of Unit 2?

  ( Tên của Bài 2 là gì? )

  -> The name of Unit 2 is “Life in the countryside”  ( Tên của bài 2 là  cuộc sống ở nông thôn )

  #no_copy

  0
  2021-02-19T23:26:11+00:00

  there are 12 units in english 8 

  the theme of unit 1 is leisure activities ( hoạt động giải trí )

  the part at the end of each unit is project 

  the skills of the part Skills 1 is reading and speaking 

  the name of unit 2 is life in the countryside

  good luck 

  0
  2021-02-19T23:26:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo units là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )