How do I balance this? _CuC12 + _NaNO3 → _CU(NO3)2 + _ NaC1

Question

How do I balance this?
_CuC12 + _NaNO3 → _CU(NO3)2 + _ NaC1

in progress 0
Sigridomena 6 months 2021-07-18T10:59:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T11:00:59+00:00

    CuCl_2+2NaNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NaCl

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )