hốt hoảng, dịu dàng,khủng khiếp, sững sờ,nức nở, dữ dội;chia tay, ngọn sóng, mái tóc, cơn bão , khủng khiếp, thân tàu , vòi rồng , con tàu, hỗn loạn,

Question

hốt hoảng, dịu dàng,khủng khiếp, sững sờ,nức nở, dữ dội;chia tay, ngọn sóng, mái tóc, cơn bão , khủng khiếp, thân tàu , vòi rồng , con tàu, hỗn loạn, chiếc xuồng , đôi mắt các từ nào là từ mượn

in progress 0
King 2 days 2021-07-22T19:13:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:15:02+00:00

  Bạn tham khảo

  Từ mượn : vòi rồng ,  cơn bão , sững sờ , hốt hoảng , hỗn loạn  , dữ dội , đôi mắt 

  Ánh204~~~

  Kiritonguyen202

  0
  2021-07-22T19:15:13+00:00

  các từ mượn là : cơn bão;sững sờ;vòi rồng;hốt hoảng;dữ dội;đôi mắt;hỗn loạn

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )