Hợp 2 nghiệm sau: x = k2π x = -π/2+k2π

Question

Hợp 2 nghiệm sau: x = k2π
x = -π/2+k2π

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-22T12:43:10+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T12:44:17+00:00

  Điểm biểu diễn $x=k2\pi$: A 

  Điểm biểu diễn $x=\dfrac{-\pi}{2}+k2\pi$: B’ 

  $\Rightarrow$ không thể hợp nghiệm, không có mối liên hệ giữa 2 điểm này.

  0
  2020-11-22T12:45:08+00:00

   Không hợp được.

  2 nghiệm này có 2 điểm biểu diễn riêng nhau, không tuần hoàn theo 1 chu kì nào cả.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )