hỗn số 2 2/35 bằng phân số là bnhiu vậy

Question

hỗn số 2 2/35 bằng phân số là bnhiu vậy

in progress 0
RobertKer 9 months 2021-04-25T02:52:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T02:53:29+00:00

  Đáp án:

  `72/35`

  Giải thích các bước giải:

   `2(2)/35=(35xx2+2)/35=72/35`

  vậy `2(2)/35` `=` `72/35`

  __________________________

  áp dụng công thức :

  `a(b)/c=(cxxa+b)/c`

  0
  2021-04-25T02:54:03+00:00

  Đáp án:

  `=72/35`

  Giải thích các bước giải:

  `2 2/35=(2xx35+2)/35=72/35`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )