hỗn số 1 1/4 – 0,25:(-3/8+1/6)

Question

hỗn số 1 1/4 – 0,25:(-3/8+1/6)

in progress 0
Maris 9 months 2021-05-14T07:27:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T07:29:15+00:00

  Đáp án:

   `49/20`

  Giải thích các bước giải:

  `1(1)/4 – 0,25÷(-3/8+1/6)`

  `=5/4-1/4÷(-5)/24`

  `=5/4-1/4×(-24)/5`

  `=5/4-(1×(-24))/(4×5)`

  `=5/4-(-6)/5`

  `=5/4+6/5`

  `=49/20`

  0
  2021-05-14T07:29:29+00:00

  Tham khảo

  `1\frac{1}{4}-0,25:(\frac{-3}{8}+\frac{1}{6})`

  `=\frac{5}{4}-\frac{1}{4}:\frac{-5}{24}`

  `=\frac{5}{4}+\frac{6}{5}`

  `=\frac{49}{20}`

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )