Hỗn hợp M gồm 2 ancol no đơn chức, bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. để đốt cháy hoàn toàn 32,25 gam hh M cần dùng vừa hết 50,4 lít O2 (đkc). a/

Question

Hỗn hợp M gồm 2 ancol no đơn chức, bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. để đốt cháy hoàn toàn 32,25 gam hh M cần dùng vừa hết 50,4 lít O2 (đkc).
a/ viết ptpu và xác định CTPT 2 ancol
b/ tính thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong hh M

in progress 0
Neala 1 year 2020-12-26T02:03:39+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-26T02:05:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) CnH2n+2O + 1,5n O2 = nCO2 + (n+1) H2O

  n O2 = 2,25 mol ; n hỗn hợp = 32,25/(14n+18)

  n O2 = 1,5n x n hỗn hợp suy ra tính được n=2,4

  Nên hai ancol cần tìm là C2H5OH và C3H7OH

  C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

  C3H7OH + 4,5O2 = 3CO2 + 4H2O

  b) Đặt số mol hai ancol lần lượt là a và b mol

  Ta có hệ phương trình: 

  (1) n O2 = 3a + 4,5b = 2 ,25 mol

  (2) m hỗn hợp = 46a + 60b = 32,25

  Suy ra a = 0,375 b= 0,25 mol

  %m C2H5OH (hh)= 53,49%

  %m C3H7OH (hh) = 46,51%
   

  0
  2020-12-26T02:05:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo khối m gồm những môn nào các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )