hỗn hợp H gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử c3h12n203 và ch202 tỉ lệ mol 1:2 . Cho H tác dụng hết với 200ml dung dịch chứa naoh 2M và KOh 2.5 M c

Question

hỗn hợp H gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử c3h12n203 và ch202 tỉ lệ mol 1:2 . Cho H tác dụng hết với 200ml dung dịch chứa naoh 2M và KOh 2.5 M cô cạn dung dịch sau phản ưng được m gam rắn khan và thoát ra 0,2 mol khí làm xanh giấy quỳ ẩm . giá trị M là

in progress 0
Vân Khánh 1 year 2020-10-21T00:58:52+00:00 2 Answers 261 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T01:00:43+00:00

  Đáp án:

   52,2 gam

  Giải thích các bước giải:

  CH2O2 là HCOOH

  Cho hỗn hợp H tác dụng hết với 0,4 mol NaOH và 0,5 mol KOH thu được 0,2 mol khí làm xanh quỳ tím ẩm

  -> C3H12N2O3 là (CH3NH3)2CO3 x mol -> HCOOH 2x mol

  Khí lmaf xnh quỳ tím ẩm là CH3NH2 2x mol

  -> 2x=0,2 -> x=0,1

  -> nOH – phản ứng=2n(CH3NH3)2CO3 + nHCOOH=2.x+2x=0,4 mol =nH2O tạo ra

  BTKL: m H + mNaOH mKOH =m + mCH3NH2 + mH2O

  -> 124.0,1+46.0,2+0,4.40+0,5.56=m+0,2.31+0,4.18 -> m=52,2 gam

   

  0
  2020-10-21T01:00:59+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c3h12n2o3 + naoh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )