Hỗn hợp X gồm propen là đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1: 1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk). Vậy B là

Question

Hỗn hợp X gồm propen là đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1: 1. Đốt 1 thể tích hỗn hợp X cần 3,75 thể tích oxi (cùng đk). Vậy B là

in progress 0
Mít Mít 12 months 2021-01-29T15:20:57+00:00 3 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-29T15:22:56+00:00

  Đáp án: Enten

  Giải thích các bước giải:

  Đặt công thức chung của 2 chất đó là CnH2n (n >2 )

  CnH2n + 3n/2 O2  → nCO2 + nH2O

     1           3,75

  ⇒ 1 : (3n/2) = 1: 3,75 ⇒ n = 2,5

  Ta có X chứa propen có số C > 2,5

  ⇒ trong X có 1 chất có số C < 2,5 ⇒ B là anken có 2 C

  ⇒ B là eten.

  #_Aries_

  0
  2021-01-29T15:22:57+00:00

  C3H6+ $\frac{9}{2}$ O2 (t*)-> 3CO2+ 3H2O (1)

  CnH2n + $\frac{3n}{2}$ O2 (t*)-> nCO2+ nH2O  (2)

  Theo bài, đốt 22,4l X cần 84l $O_2$ 

  Gọi x là thể tích propen, x là thể tích B 

  => x+x= 22,4 <=> x= 11,2 

  => $n_{C_3H_6}$= $n_B$= 0,5 mol 

  $n_{O_2}$= 3,75 mol  

  Theo (1), đốt 0,5 mol C3H6 cần 2,25 mol $O_2$ 

  => Thể tích oxi đốt B là 3,75-2,25= 1,5 mol 

  Theo (2), $n_B$= $\frac{1,5}{1,5n}$ = 0,5 

  <=> n=2. Vậy B là $C_2H_4$

  0
  2021-01-29T15:23:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hỗn hợp x gồm các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )