hỗn hợp X gồm glyxin , alanin và axit glutamic (trong đó oxi chiếm 41,2 % về khối lượng ).cho m(g) X tác dụng với dd NaOH dư thu được 20,532 (g) muối

Question

hỗn hợp X gồm glyxin , alanin và axit glutamic (trong đó oxi chiếm 41,2 % về khối lượng ).cho m(g) X tác dụng với dd NaOH dư thu được 20,532 (g) muối . giá trị của m là A.13,8 B.12 C.13,1 D.16 bạn nào giải được thì giải chi tiết giùm mình nha ,thank you verry much !

in progress 0
RuslanHeatt 7 months 2021-04-10T00:59:29+00:00 3 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-10T01:01:24+00:00

  Đáp án: $D$

   

  Giải thích các bước giải:

  $m_O=m.41,2\%=0,412m (g)$

  $\Rightarrow n_O=\dfrac{0,412m}{16}=0,02575m (mol)=2n_{COO}$

  $\Rightarrow n_{COO}=0,012875m (mol)$

  $COOH + NaOH\to COONa+H_2O$

  $\Rightarrow n_{NaOH}=n_{H_2O}=0,012875m (mol)$

  BTKL:

  $m+0,012875m.40=20,532+18.0,012875m$

  $\Leftrightarrow m=16$

   

  0
  2021-04-10T01:01:28+00:00

  Đáp án:

  16 gam

  Giải thích các bước giải:

  mO = 0,412m (g) → nO = \(\frac{{0,412m}}{{16}}\) = 0,02575m (mol)

  → nCOOH = nO : 2 = 0,012875m (mol)

  Ta có: COOH + NaOH → COONa + H2O

  → nNaOH = nH2O = nCOOH = 0,012875m (mol)

  BTKL: m a.a + m NaOH = m muối + mH2O

  → m + 40 . 0,012875m = 20,532 + 18 . 0,012875m

  → m = 16 gam

  → Chọn D

  0
  2021-04-10T01:01:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo alanin + naoh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )