Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy!… Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!… Một ng

Question

Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy!… Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!… Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn…
a) những suy nghĩ trong đoạn trích kia của nhân vật nào
b)tìm câu văn có sử dụng thán từ
c)nêu nội dung của đoạn trích? từ đó em có nhân xét gì về tình cảm tôi đối với lão hạc

in progress 0
Amity 7 months 2021-06-23T16:02:38+00:00 2 Answers 544 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T16:04:01+00:00

  a) những suy nghĩ trong đoạn trích kia của nhân vật Ông giáo

  b)

  -Hỡi ơi lão Hạc!

  -Một người như thế ấy!…

  -Một người đã khóc vì trót lừa 1 con chó!…

  c) đó chính là suy nghĩ của Ông giáo khi lão Hạt ra đi

  Ông giáo là 1 người bạn tâm giao của lão Hạc. Ông giáo hiểu lão Hạc rất sâu sắc và đồng cảm, rất kính trọng lão Hạc

  0
  2021-06-23T16:04:23+00:00

  a) Những suy nghĩ trg đoạn trích kia của nhân vật ông giáo
  b) -Hỡi ơi lão Hạc!

  -Một người như thế ấy!…

  -Một người đã khóc vì trót lừa 1 con chó!…

  c) nội dung đoạn trích: 

  – suy nghĩ của ông giáo sau khi lão Hạc tự tử.

  nhận xét:

  “Ông giáo” trở thành người bạn tâm giao của lão Hạc, ông hiểu sâu sắc và đồng cảm, kính trọng lão Hạc

  Chúc bạn học tốt nha ~~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )