Hồi nhỏ sống với đồng với sông rồi với bể từ với thuộc từ loại nào có thể thay thế từ với trong h

Question

Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
từ với thuộc từ loại nào có thể thay thế từ với trong hai câu thơ trên bằng từ ở được không? vì sao?

in progress 0
Vodka 4 weeks 2021-07-07T13:20:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T13:21:40+00:00

  – Từ ” với ” là phó từ. 

  – Từ ” với ” không thể thay thế từ ” ở “. Vì nghĩa của từ ” với ” là thân thiết, sống gần gũi với thiên nhiên hơn, như một người bạn đã gây ấn tượng sâu sắc đối với người đọc, trực tiếp bộc lộ cảm xúc. Còn từ ” ở ” đã ra một nghĩa khác, ” sống ở ” chỉ nói lên địa điểm, nơi chốn mà nhà thơ sống , không gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. 

  0
  2021-07-07T13:21:56+00:00

  Hồi nhỏ sống với đồng

  Với sông rồi với bể.

  Từ ” với ” thuộc từ loại nào ? Có thể thay thế từ ” với ” trong hai câu thơ trên bằng từ ” ” được không ? Vì sao ?

  $\text{=>}$ Từ ” Với ” thuộc từ loại : $\text{Phó từ.}$

  $\text{=>}$ Không thể thay thế từ ” với ” trong hai câu thơ trên bằng từ ” ờ ” được.

  $\text{=>}$ Vì : 

  $\text{+}$ Khi sử dụng từ ” với ” , nghe có cảm giác thân thuộc , gần gũi hơn. Trong hoàn cảnh của câu thơ , tác giả thuở còn bé đã gắn bó với hình cánh đồng , sông và bể – thiên nhiên , những sự vật đó như là máu mủ , là ruột thịt không thể tách rời đối với tác giả.

  $\text{+}$ Khi sử dụng từ ” ở ” , nghe có cảm giác xa lạ . Nó chỉ nói lên được rằng đó là địa điểm mà tác giả sống , ở đồng , ở sông , ở bể , không có một chút sự gắn bó , thân thiết nào. 

  $\text{}->$ Dùng từ ” với ” là hợp lý , phù hợp với hoàn cảnh được nói đến trong tác phẩm.

  $\text{HỌC TỐT!}$

  $\text{@ Yan}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )