Hỏi bác toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền

Question

Hỏi bác toàn đã tiêu hết tất cả
bao nhiêu tiền
hoi-bac-toan-da-tieu-het-tat-ca-bao-nhieu-tien

in progress 0
Gerda 10 months 2021-04-25T15:10:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T15:12:32+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền Bác Toàn đã tiêu sài là: 

     20000×2+50000=90000 (đồng)

  Số tiền Bác Toàn còn lại là:

  100000-90000=10000 (đồng)

                                             Đáp số:90000 đồng, 10000 đồng

                                                                                            xin hay nhất

  0
  2021-04-25T15:12:48+00:00

  $#Dino$

  Số tiền Bác Toàn đã tiêu sài là: 

     `20000xx2+50000=90000` (đồng)

  Số tiền Bác Toàn còn lại là:

  `100000-90000=10000` (đồng)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )