học sinh phải sưu tập 20 cau ca dao tục ngữ về lưu hành địa phương mình

Question

học sinh phải sưu tập 20 cau ca dao tục ngữ về lưu hành địa phương mình

in progress 0
Maris 1 year 2021-07-27T15:31:07+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T15:32:09+00:00

  ơ

  `\text{ Về Quãng Ngãi á nha }`

  ” Ai về Quảng Ngãi mà xem
  Bãi tơ vàng óng đồng ken lúa vàng”
  “Ai về Cỗ Lũy cô thôn 
  Nước sông Trà Khúc sóng dồn lăn tăn”

  “Ai về núi Bút, Quán Đàng
  Núi bao nhiều đá dạ thương chàng bấy nhiêu

  “Ai về quê ấy Nghĩa An
  Ghé thăm phong cảnh Chùa Hang, Bàn Cờ


  “Ba La, Vạn Tượng, Cầu Mông
  Chạy quanh chạy quéo cũng về đồng Ba La

  “Bao giờ rừng Thủ hết gai
  Sông Trà hết nước mới sai lời nguyền”
  “Bậu về nhớ ghé Ba La
  Mua cân đường phổi cho ta với mình”
  “Chèo ghe xuống Trạm múc dầu
  Hỏi thăm chú lái nhức đầu khá chưa
  Chưa khá tui bẻ nồi lá cho xông
  Mồ hôi tui quạt, ngọn gió lồng tui che”
  “Chim mía Xuân Phổ
  Cá bống sông Trà
  Kẹo gương Thu Xà
  Mạch nha Mộ Đức”
  “Cô gái lòng son
  Không bằng tô don Vạn Tượng”
  “Mía ngọt tận đọt
  Heo béo tận lông
  Cổ thời mang sông
  Tay cầm lóng mía
  Vừa đi vừa hít
  Cái đít sưng vù”
  “Mía sâu có đốt
  Nhà dột có nơi
  Tui thấy vui tui mới đến chơi
  Ai ve các chị mà làm hơi quá chừng”
  “Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh
  Liều mình lén mẹ theo anh phen này”
  “Phải đâu chàng nói mà xiêu
  Tại con cá bống tại niêu nước chè”
  “Sơn Tịnh đường đinh
  Sa Huỳnh muối trắng”
  “Thương tằm cởi áo bọc dâu
  Tưởng người có nghĩa hay đâu bạc tình”
  “Tiếng đồn du kích Tịnh Khê
  Lính đi mất xác, quan về mất lon”
  “Trồng trầu tưới nước cho vông
  Cảm thương cây quế đứng trông một mình”

  0
  2021-07-27T15:32:43+00:00

  1) – Ai về Hậu Lộc Phú Điền
  Nhớ đây Bà Triệu trận điền xung phong.
  2) – Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
  Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.
  3) – Có chàng Công Tráng họ Đinh
  Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây
  4)- Vĩnh Long có cặp rồng vàng
  Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.
  5) – Gò Công anh dũng tuyệt vời
  Ông Trương “đám lá tối trời” đánh Tây.
  6) – Phất cờ chống nạn xâm lăng
  Trương Công nghĩa khí lẫy lừng trời nam.
  7)- Ru con con ngủ cho lành
  Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi
  Muốn coi lên núi mà coi
  Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.
  8) – Từ ngày Tự Đức lên ngôi,
  Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri.
  Bao giờ Tự Đức chết đi,
  Thiên hạ bình thì mới dễ làm ăn.
  9) – Từ khi Tự Đức lên ngôi
  Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền
  Mong cho thiên hạ lòng thuyền
  Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua.
  10) – Trách lòng Biện Nhạc chẳng minh
  Làm cho con gái thất kinh thất hồn
  Trách lòng biện Nhạc làm kiêu
  Làm cho con gái nhiều điều phiền lo.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )