Hoàn thành chuỗi sau a. CH4→C2H2→C2H4→C2H6→ C2H5Cl→C2H4. b. CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien c. CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br d. C2H6

Question

Hoàn thành chuỗi sau
a. CH4→C2H2→C2H4→C2H6→ C2H5Cl→C2H4.
b. CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien
c. CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br
d. C2H6 → C2H4 → PE
e. CH4 → C2H2 → Vinyl clorua → PVC

in progress 0
Ladonna 9 months 2021-04-25T06:31:51+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T06:33:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, ** CH4→C2H2→C2H4→C2H6→ C2H5Cl→C2H4.

  -2CH→ C2H+ 2H2 (ĐK : 1500°C )
  C2H+ H→ C2H4  (ĐK: Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Palladium (Pd).)
  C2H+ H→ C2H6 (ĐK : Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni)
  C2H+ Cl2 → HCl + C2H5Cl  
  ____________KOH+C2H5ClC2H4+H2O+KCl

  b, **CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

  2CH4 (1500 độ c làm lạnh nhanh)–> C2H2 +3H2

  2C2H2 (xt,t0)–>LC4H4

  C4H4+H2 (Ni, t0)–> C4H6

  nCH2=CH-CH=CH2 (t0,xt,p)–> (CH2-CH=CH-CH2)n

  c, ** CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Br

  –   2CH4C2H2+2H2 Điều kiện phản ứng

  Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh

  –   3C2H2C6H6

  –  Br2+C6H6→C6H5Br+HBr  Điều kiện phản ứng

  Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

  d, **C2H6 → C2H4 → PE

  –  C2H6C2H4+H2 Điều kiện phản ứng

  Nhiệt độ: 500°C 

  –  nCH2=CH2→ (-CH2-CH2-)n Nhiệt độ: t0

  e, ** CH4 → C2H2 → Vinyl clorua → PVC

  – 2CH4C2H2+2H2 Điều kiện phản ứng

  Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh

  C2H2+HClCH2CHCl  Điều kiện phản ứng

  Xúc tác: HgCl2

  –  nC2H3Cl(-CH2CHCl-)n 

  0
  2021-04-25T06:33:50+00:00

  Bạn xem hình

  hoan-thanh-chuoi-sau-a-ch4-c2h2-c2h4-c2h6-c2h5cl-c2h4-b-ch4-c2h2-c4h4-c4h6-polibutadien-c-ch4-c2

  0
  2021-04-25T06:33:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c2h2 ra c4h4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )