HOÀN THÀNH CÁC PT PHẢN ỨNG

Question

HOÀN THÀNH CÁC PT PHẢN ỨNG
hoan-thanh-cac-pt-phan-ung

in progress 0
Xavia 1 year 2021-02-18T21:46:11+00:00 3 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T21:48:03+00:00

  Đáp án:

  $Ag + O2 -/->$

  $C2H5OH + 3O2 -to-> 2CO2 + 3H2O$

  $2Ag + O3 –> Ag2O + O2$

  $2KI + O3 + H2O -to-> 2KOH + I2 + O2$

  $2Al + 3S -to-> Al2S3$

  $Hg + S –> HgS$

  $2CO + O2 -to-> 2CO2$

  $4FeS2 + 11O2 -to-> 2Fe2O3 + 8SO2$

  $CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O$

  $3F2 + S -to-> SF6$

  $S + 2H2SO4đ -to-> 3SO2 + 2H2O$

  $S + 6HNO3đ –> H2SO4 + 6NO2 + 2H2O$

   

  0
  2021-02-18T21:48:09+00:00

  1) Không phản ứng

  2) 

  \({C_2}{H_5}OH + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2C{O_2} + 3{H_2}O\)

  3) 

  \(2Ag + {O_3}\xrightarrow{{}}A{g_2}O + {O_2}\)

  4) 

  \(2KI + {H_2}O + {O_3}\xrightarrow{{}}2KOH + {I_2} + {O_2}\)

  5)

  \(2Al + 3S\xrightarrow{{{t^o}}}A{l_2}{S_3}\)

  6) 

  \(Hg + S\xrightarrow{{}}HgS\)

  7)

  \(2CO + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2C{O_2}\)

  8)

  \(4Fe{S_2} + 11{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2F{e_2}{O_3} + 8S{O_2}\)

  9)

  \(C{H_4} + 2{O_2}\xrightarrow{{}}C{O_2} + 2{H_2}O\)

  10) 

  \(S + 2{F_2}\xrightarrow{{}}S{F_4}\)

  11)

  \(S + 2{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}3S{O_2} + 2{H_2}O\)

  12) 

  \(S + 6HN{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}{H_2}S{O_4} + 6N{O_2} + 2{H_2}O\)

  0
  2021-02-18T21:48:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ag + o3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )