Hoàn thành các phương trình Cl2=>Nacl=>cl2=>hcl=>Cl2=>nuoc javen Cl2=>clorua voi => caco3=>co2 Hcl=>nacl=>hcl=>fecl2=>Agcl Cl2=>br2=>i2=>Ali3

Question

Hoàn thành các phương trình
Cl2=>Nacl=>cl2=>hcl=>Cl2=>nuoc javen
Cl2=>clorua voi => caco3=>co2
Hcl=>nacl=>hcl=>fecl2=>Agcl
Cl2=>br2=>i2=>Ali3

in progress 0
niczorrrr 8 months 2021-01-31T03:19:32+00:00 3 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-31T03:21:23+00:00

  Đáp án :

   1) Cl2 + 2 Na —> 2 NaCl

       2 NaCl + 2 H2O -(đpdd)-> 2 NaOH + H2 + Cl2

       Cl2 + 2 NaOH —> NaCl + NaClO + H2O

    2) Cl2 + CaO —> CaOCl2

        CaOCl2 + H20 + CO2 —> CaCO3 + HCl +HClO

        CaCO3 -( nung > 900 độ C )-> CaO + CO2

    3) HCl + NaOH —> NaCl + H2O

        2 NaCl + H2SO4 (đặc) -(>500 độ C )-> Na2SO4 + 2 HCl

        2 HCl + Fe —> FeCl2 + H2

        FeCl2 + AgNO3 ( vừa đủ ) —> Fe(NO3)2 + 2 AgCl

     4) Cl2 + 2 NaBr —> 2 NaCl + Br2

         Br2 + 2 NaI —> 2 NaBr + I2

         3 I2 + 2 Al -( xt H2O )-> 2 AlI3

  Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-01-31T03:21:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/

  Cl2 + 2Na –to–> 2NaCl

  NaCl –đpnc–> Na + 1/2 Cl2

  Cl2 + H2 –ánh sáng–> 2HCl

  4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

  b/

  Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

  2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

  CaCO3 –to–> CaO + CO2

  c/

  HCl + NaOH → NaCl + H2O 

  NaCl + H2SO4 –to–> NaHSO4 + HCl

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

  d/

  2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2

  2KI + Br2 → 2KBr + I2

  2Al + 3I2 –to,xt–> 2AlI3

   

  0
  2021-01-31T03:21:41+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nacl + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )