Hoà tan m gam kim loại M bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí h2. Cũng hòa tan m gam kim loại trên bằng dung dịch Hno3 loãng dư thu được V lít khí

Question

Hoà tan m gam kim loại M bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí h2. Cũng hòa tan m gam kim loại trên bằng dung dịch Hno3 loãng dư thu được V lít khí no
1 viết các pư xảy ra
2 M là gì biết khối lượng muối Nitrat gấp 1,905 lần muối Clorua

in progress 0
Kim Cúc 1 year 2020-10-22T16:39:10+00:00 2 Answers 353 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T16:41:10+00:00

  Đáp án:

   M là sắt

  Giải thích các bước giải:

  a) 

   2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑                          (1)   

  (n là hóa trị của M) 

  3M + 4mHNO3 → 3M(NO3)m + mNO↑ + 2mH2O           (2)

  (m là hóa trị của M)

  b) 

  Coi số mol M phản ứng là 1

  Theo (1): ${n_{{H_2}(1)}} = {n \over 2}{n_M} = {n \over 2}$

  Theo (2): ${n_{{H_2}(2)}} = {m \over 3}{n_M} = {m \over 3}$

  Thể tích H2 thu được ở 2 thí nghiệm là như nhau

  → $\eqalign{
    & {n \over 2} = {m \over 3}  \cr 
    &  \to n = 2;m = 3 \cr} $

  Theo (1): nMCl2 = nM = 1 mol

  Theo (2): nM(NO3)3 = nM = 1 mol

  $\eqalign{
    & {m_{M{{(N{O_3})}_3}}} = 1,905{m_{MC{l_2}}}  \cr 
    &  \to {M_M} + 186 = 1,905({M_M} + 71)  \cr 
    &  \to {M_M} = 56 \cr} $

  → M là sắt

  0
  2020-10-22T16:41:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo khi hòa tan cùng một lượng kim loại r các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )